IZVĒLNE
Jūsu grozs

Pirkumu noteikumi

Distances līgums

Pēdējo reizi atjaunināts: 2024. gada 19. janvārī

 
Vispārēji veikala www.bebik.lv tirdzniecības noteikumi

www.bebik.lv  Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs – SIA RITONE, Jur.adrese Dammes 26-64, Rīga, LV-1069, Reg. Nr 40103717618, PVN Nr. LV40103717618 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
 

Piegādes un samaksas kārtība

 

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur bebik.lv mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.
Pircēj pircējs pēc apmaksas veikšanas saņem informāciju uz e-pastu, ka pasūtījums ir apstiprināts.
Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot to ar maksājuma kartēm, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu.
Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Piegādes maksu 3,50 EUR (ieskaitot PVN) – par  Omniva piegādi visa Latvijas teritorijā apmaksa Pircējs.
Pārdevējs nodrošina preču piegādi 4 (četru) darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādi īstenojot ar Omniva starpniecību, piegādājot preci Pircēja izvēlētāja pakomātā.
 

Pasūtījuma atcelšanas un preču atgriešanas noteikumi

 

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.
Atteikuma vēstules veidlapu Pircējs var iegūt Preces iegādes vietā – internetveikalā sadaļā “Preču un Naudas atgriešana”, vai arī pēc pieprasījuma, Pārdevējs to nosuta Pircējam pa e-pastu.
Pircēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam – nosūtot to pa pastu uz SIA RITONE, Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1046.
Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
pasūtītās preces vai to iepakojums ir atvērti, preces sāktas lietot.
Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".
Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.
 

Naudas atmaksas noteikumi

 

Pārdevējs 5 (piecu) darba dienu laikā no atgrieztas preces saņemšanas brīža veic atgrieztas preces pārbaudi un, ja izpildīti visi Pasūtījuma atcelšanas un preču atgriešanas noteikumi, pārskaita naudu par preci Pircēja noradītajā bankas kontā.
 

Datu apstrāde

 

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.
Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
 

Strīdu risināšanas noteikumi

 

Jebkādi strīdi vai prasības, kas izriet no Līguma vai saistītas ar to, risināmas sarunu ceļā, bet, ja sarunās netiek panākts abpusēji pieņemams risinājums, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
Jebkādi Līguma grozījumi tiek veikti rakstveida un tie stājas spēkā pēc abpusējas vienošanas.
Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un nav spēkā nekādas iepriekšējas pušu vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu.